Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija nalaganja v sklade,
življenskega in dodatnih zavarovanj.

Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh oseb, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Njegova ključna prednost je odprta zavarovalna doba.

 

Zavarovati je mogoče

Zdrave osebe

Osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše od 65  let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

 

Osnovno zavarovanje

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsotei. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.

Dodatna zavarovanja

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:

– Dodatno nezgodno zavarovanje

– Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

– Dodatno zavarovanje za hude bolezni

– Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

– Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

 -Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

 

Investicija

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko tudi spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV

vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.

FINANČNI CILJI

Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:

– Finančni cilj glede na dobo varčevanja

– Finančni cilji glede na starost zavarovalca.

AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

– Agresivno naložbeno politiko,

– Zmerno naložbeno politiko,

– Konzervativno naložbeno politiko.

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

 

Izplačila

FLEKSIBILNA IZPLAČILA

Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

PREDUJEM

Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

ODKUP

Odkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek na dohodek iz življenjskega zavarovanja.

IZSTOP IZ ZAVAROVANJA PO 10. LETIH

V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada.

IZPLAČILO OSNOVNEGA ŽIVLJENSKEGA ZAVAROVANJA

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

– zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.

– vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

IZPLAČILA DODATNIH ZAVAROVANJ

Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.