Zdravljenje v bolnišnici, zdravila na recept, obisk pri zdravniku – vse to so primeri zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Zato boste morali za njih brez dopolnilnega zavarovanja razliko doplačati sami.

Od 5 do 90 %

vrednosti zdravstvene storitve znaša višina doplačila brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Zavarovalna premija

Koliko stane Dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklene vsakdo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Dopolnilno zavarovanje ni potrebno za otroke, dijake, študente do 26. leta ter druge osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil. 

OSNOVNA MESEČNA PREMIJA 

35,67 EUR* 

LETNA PREMIJA 

428,04 EUR* 

*V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne obračunava.

Brez doplačil v javnem zdravstvu

Krijemo razliko do polne vrednosti 

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri večini zdravstvenih storitev ne krije njihove celotne vrednosti. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem prevzamemo nastale stroške in krijemo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Za obisk zdravnika, magnetno resonanco ali operacijo 

Veliko zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju morate brez dopolnilnega zavarovanja doplačati. Že kratek obisk zdravnika ali zobozdravnika vas bo stal nekaj deset evrov, z bolj zahtevnimi zdravstvenimi težavami pa stroški samo še rastejo. 

Od 26. leta dalje 

Mladostnikom v času šolanja celotno zdravstveno oskrbo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko prenehate s šolanjem ali dopolnite 26 let, pa se morate za enako zaščito vključiti v dopolnilno zavarovanje sami. Sklenite ga takoj, ko vam poteče status. Če boste čakali več kot 30 dni, vam po zakonu zavarovanje še 3 mesece po začetku veljavnosti ne bo krilo doplačil.

Zakaj skleniti dopolnilno zavarovanje Triglav Zdravje?

Prihranite do 40 % s Triglav kompletom

Zavarovanje Dopolnilno je vključeno v Triglav komplet. Če sklenete ali obnovite več zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., dobite dodatne ugodnosti in prihranite tudi do 40 %. Več se splača. 

Dopolnilno ali dodatno zavarovanje

Pogosto dopolnilno zdravstveno zavarovanje zmotno poimenujemo kar dodatno zavarovanje. Vendar je med njima precejšnja razlika.  

Z dopolnilnim zavarovanjem
krijemo stroške doplačil za zdravstvene storitve v javnem zdravstvu, ki
jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Izbrano dodatno zdravstveno zavarovanje
pa vam omogoča dostop do različnih zdravstvenih storitev, kot so hiter
dostop do specialista brez dolgih čakalnih dob ali, recimo, bela zalivka
pri zobozdravniku brez doplačil. 

Seveda
priporočamo oboje, v splošnem bi pa rekli, da je dopolnilno zavarovanje
nuja za vaše zdravje, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa vam
zagotovimo več udobja in hitrejšo pot do zdravja.