Enkratno. Naložba in zavarovanje.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks združuje življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto in varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

Ob sklenitvi Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks:

 • določite zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti in
 • izberete enega ali več skladov iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav, na gibanje katerih bodo vezana vaša vložena sredstva, ali z izbiro naložbene strategije Finančni cilji ali Aktivni naložbeni paketi upravljanje prepustite finančnim strokovnjakom.

Premija se plača v enkratnem znesku v višini najmanj 1.000 EUR. Ves čas trajanja zavarovanja so ob soglasju zavarovalnice možna dodatna enkratna vplačila.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna doba.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

7 razlogov za sklenitev

 • Zavarovanje in varčevanje
 • Varnost družine
 • Donosnost
 • Nagrada za zvestobo
 • Brez davka
 • Aktivno upravljanje premoženja
 • Dodatno investiranje
 

Investicija

NALOŽBENE STRATEGIJE

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja spremenite. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade. Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete 1 ali več skladov. Minimalna premija za 1 sklad je 500 EUR.
 • Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.
  • FINANČNI CILJI
   Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela 5 naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
   • Finančni cilj glede na dobo varčevanja
   • Finančni cilji glede na starost zavarovalca.
  • AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
   Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

   • Agresivno naložbeno politiko,
   • Zmerno naložbeno politiko,
   • Konzervativno naložbeno politiko.
 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Na polici lahko izberete največ 3 sklade z minimalno premijo 6 EUR za posamezni sklad. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  Gre za strategijo aktivnega upravljanja sredstev, ki vam omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčevanja. Z izbiro te strategije upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Prednost strategije Finančni cilji je dinamično prelivanje sredstev med naložbenimi politikami. Tako se postopoma znižuje naložbeno tveganje in varuje že ustvarjene donose vaše naložbe. Vsakih 12 mesecev lahko Zavarovalnica Triglav glede na pričakovano gibanje finančnih trgov izbere nov nabor skladov, ki bodo v prihodnjem investicijskem obdobju (12 mesecev) predvidoma dosegali optimalno donosnost znotraj posamezne naložbene politike.

  Izbirate lahko med 2 oblikama finančnih ciljev:

  • Finančni cilji glede na starost zavarovalca,
  • Finančni cilji glede na dobo varčevanja.
 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade, so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo 3 različne naložbene politike.
  Za tiste, ki želijo imeti ves čas trajanja zavarovanja sredstva v isti naložbeni politiki lahko izbirajo med različnimi naložbenimi politikami, in sicer:
  • zavarovalci v starosti 50 do 60 let lahko izbirajo med agresivno, zmerno in konzervativno naložbeno politiko;
  • zavarovalci v starosti 61 do 70 let lahko izbirajo med konzervativno in zmerno naložbeno politiko naložbeno politiko;
  • zavarovalci v starosti 71 do 80 let se lahko odločijo za konzervativno naložbeno politiko.