Prilagodljivo, prav za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade v korist otroka.

Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna doba.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • zavarovalec ne sme biti starejši od 18 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po pogojih, ki jih določi zavarovalnica.

Osnovno in dodatna zavarovanja

Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:

 • življenjsko zavarovanje za primer smrti odrasle osebe z zajamčeno zavarovalno vsoto ter
 • dodatno nezgodno zavarovanje otroka.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE – Finančna varnost otroka v primeru smrti zavarovane osebe

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, da bo vrednost premoženja najmanj enaka:

 • zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto.

Istočasno zavarovalnica sredstva z naložbenega računa prenese v Konzervativno naložbeno politiko. Zavarovalec je hkrati oproščen plačevanja nadaljnjih premij in prekinejo se vsa dodatna zavarovanja na polici.

 

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

 • trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
 • prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim nadomestilom,
 • nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,
 • nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za bolnišnični dan v tujini,
 • izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za otroke, stare od 15 do 28 let.

Investicija

NALOŽBENE STRATEGIJE

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije in odnosa do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  vam omogoča, da upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

  Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi 5 naložbenimi politikami od najbolj agresivne do najbolj konzervativne.

 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade, so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo 3 različne naložbene politike:
  • Agresivno naložbeno politiko,
  • Zmerno naložbeno politiko,
  • Konzervativno naložbeno politiko.