Prilagodljivo, prav za po petdesetem

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je namenjeno osebam do 80. leta starosti.

Predstavlja kombinacijo nalaganja v sklade in življenjskega zavarovanja za primer smrti z vključenim dodatnim kritjem nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.

Fleks za starejše vam omogoča:

 • zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto;
 • redno obročno varčevanje že z 20 EUR mesečno, minimalno 6 EUR v posamezni sklad;
 • dodatno vplačevanje v enkratnih zneskih v višini 50 EUR ali več tako ob sklenitvi kot tudi kasneje;
 • izbiro med tremi naložbenimi strategijami: Samostojna izbira skladov, Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče:

 • osebe do 80. leta starosti.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Osnovno in dodatna zavarovanja

OSNOVNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

V okviru Fleksa za starejše ste zavarovani:

 • za primer smrti,
 • za primer nezgodne smrti,
 • nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode.

Ob sklenitvi zavarovanja izberete vam ustrezno kombinacijo zavarovalnih vsot in premije iz pripravljene ponudbe ter naložbeno strategijo.


DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

 • težje poškodbe (invalidnost),
 • težje poškodbe z izplačilom mesečne nezgodne rente,
 • zlom, izpah in opekline,
 • operacije po nezgodi,
 • oskrba po nezgodi,
 • fizioterapevtsko zdravljenje.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti oziroma skladno z dopolnilnimi in splošnimi pogoji osnovnega življenjskega zavarovanja.

Za vašo lažjo odločitev smo pripravili pakete zavarovalnih vsot in premij, med katerimi lahko izbirate. Poleg tega si lahko ustvarite paket po svoji izbiri in samostojno izbere kritja.

Investicija

NALOŽBENE STRATEGIJE

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami. Strategija se lahko v času trajanja zavarovanja spremeni. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja ter kakšen je njegov odnos do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Na polici lahko izberete največ 3 sklade z minimalno premijo 6 EUR za posamezni sklad. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  Gre za strategijo aktivnega upravljanja sredstev, ki vam omogoča sistematično prilagajanje portfelja v času trajanja varčevanja. Z izbiro te strategije upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Prednost strategije Finančni cilji je dinamično prelivanje sredstev med naložbenimi politikami. Tako se postopoma znižuje naložbeno tveganje in varuje že ustvarjene donose vaše naložbe. Vsakih 12 mesecev lahko Zavarovalnica Triglav glede na pričakovano gibanje finančnih trgov izbere nov nabor skladov, ki bodo v prihodnjem investicijskem obdobju (12 mesecev) predvidoma dosegali optimalno donosnost znotraj posamezne naložbene politike.

  Izbirate lahko med 2 oblikama finančnih ciljev:

  • Finančni cilji glede na starost zavarovalca,
  • Finančni cilji glede na dobo varčevanja.
 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade, so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo 3 različne naložbene politike.
  Za tiste, ki želijo imeti ves čas trajanja zavarovanja sredstva v isti naložbeni politiki lahko izbirajo med različnimi naložbenimi politikami, in sicer:
  • zavarovalci v starosti 50 do 60 let lahko izbirajo med agresivno, zmerno in konzervativno naložbeno politiko;
  • zavarovalci v starosti 61 do 70 let lahko izbirajo med konzervativno in zmerno naložbeno politiko naložbeno politiko;
  • zavarovalci v starosti 71 do 80 let se lahko odločijo za konzervativno naložbeno politiko.