Prilagodljivo, prav za vse

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija nalaganja v sklade, življenjskega in dodatnih zavarovanj.

Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh oseb, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Njegova ključna prednost je odprta zavarovalna doba.

 

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih

 

Osnovno in dodatna zavarovanja

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsote. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.

 

DODATNA ZAVAROVANJA

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zavarovanje za hude bolezni
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

Investicija

NALOŽBENE STRATEGIJE
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko tudi spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.
 
Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.
 
FINANČNI CILJI
Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela 5 naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
 • Finančni cilj glede na dobo varčevanja
 • Finančni cilji glede na starost zavarovalca
 
AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:
 
 • Agresivno naložbeno politiko,
 • Zmerno naložbeno politiko,
 • Konzervativno naložbeno politiko.