Brez skrbi ob rezervaciji potovanja

Za kritje stroškov, ki jih morate povrniti organizatorju zaradi odpovedi potovanja.

Verjetno se veselite vsakega potovanja, bivanja v hotelu ali udeležbe na želenem dogodku. Naj vas ob rezervaciji in plačilu potovanjanastanitveprevoza ali vstopnice za prireditev vnaprej ne skrbi, ali se boste predvidenega dogodka lahko udeležili ali ne. 

Odločite se za zavarovanje, ki vam bo v primeru odpovedi udeležbe krilo stroške, ki jih morate povrniti ponudniku turistične storitve.

Kateri stroški so kriti?

Sklenite zavarovanje, ki vam krije stroške odpovedi:

 • aranžmaja pri turistični agenciji,
 • aranžmaja v hotelu ali drugačne nastanitve,
 • prevoza (letalska, ladijska, železniška, avtobusna ali druga vozovnica),
 • najema vozila (rent-a-car) ali
 • prireditve, razstave in drugih dogodkov (vstopnice za koncerte, muzeje, galerije, športne in kulturne dogodke, za izlete, ekskurzije in tečaje).

To so stroški, ki:

 • jih morate kot kupec turistične storitve povrniti ponudniku zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na potovanju ali dogodku;
 • so navedeni na zavarovalni polici in za katere je ponudnik izdal potrdilo o nakupu turistične storitve.


IN ŠE VEČ

Zavarovanje velja seveda tudi za turistične storitve, ki jih kupite preko spleta. Z eno zavarovalno polico lahko zavarujete tudi več turističnih storitev, ki so del enega potovanja in so kupljene pri različnih ponudnikih.

V nadaljevanju preverite, v katerih primerih zavarovanje krije stroške odpovedi. Zavarovanje lahko sklenete za paket Apaket B ali za oba paketa skupaj.


Zavarovalna kritja

Paket A

Stroški odpovedi so kriti v primeru, če zavarovanec odpove potovanje in/ali se ga ne more udeležiti zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih dogodkov, ki so nastali po sklenitvi zavarovanja:

 • smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja;
 • smrti njegovih svojcev;
 • potrebne nege ali hospitalizacije njegovih ožjih svojcev, ki je posledica nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja;
 • uradnih pozivov in
 • elementarnih nesreč v kraju njegovega stalnega prebivališča.

Paket B

Stroški odpovedi so kriti v primeru, če zavarovanec odpove potovanje in/ali se ga ne more udeležiti zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih dogodkov, ki so nastali po sklenitvi zavarovanja:

 • nujne sanacije zaradi obsežne škode na njegovem domu tik pred datumom potovanja;
 • elementarne nesreče, epidemije, pandemije ali ogrožene varnosti na območju potovanja;
 • terorističnega dejanja do 30 dni pred načrtovanim potovanjem v kraju ali na območju načrtovanega potovanja;
 • neposredne vključenosti v prometno nesrečo na poti do kraja, iz katerega je bil naročen odhod na potovanje;
 • odpovedi poročnega potovanja zaradi odpovedi poroke;
 • začetka postopka razveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, ki je pravno priznana;
 • odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca in
 • odpovedi dogodka oziroma spremembe datuma dogodka s strani ponudnika.

O odpovedi potovanja zaradi koronavirusa

Zavarovanje krije stroške potovanja, ki jih morate povrniti organizatorju zaradi odpovedi potovanja, če ste vi ali vaš ožji svojec zboleli zaradi koronavirusa in zaradi potrebne nege ali hospitalizacije tega svojca ne morete na pot.

Zaradi svetovne pandemije koronavirusa se razmere in posledično ukrepi posameznih držav stalno spreminjajo, zato odpovedi potovanj niso več negotovi dogodki. Zavarovanje vedno velja le za dogodke, ki se zgodijo v prihodnosti in so ob sklepanju zavarovanja negotovi, v nasprotnem primeru po naši zakonodaji zavarovalni primer ne nastane.

Zato vas obveščamo, da zavarovanje ne krije odpovedi potovanj zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti v zvezi z epidemijo ali pandemijo koronavirusa v: 

 • državi ali na območju, kamor potujete;
 • kraju, kjer stalno bivate.

Zaradi transparentnosti zavarovalne police vključujejo klavzulo, ki zavarovance o tem še dodatno obvešča.

Svetujemo vam, da zavarovanja ne sklenete, če se želite zavarovati le zaradi možnih omejitvenih ukrepov, ki jih prinese epidemija ali pandemija koronavirusa doma ali v kraju, kamor nameravate potovati.


Ne prezrite

Zavarovalnica v navedenih primerih krije stroške odpovedi potovanja:

 • tudi družinskim članom zavarovanca, ki so navedeni na isti polici;
 • zavarovancu, ki bi moral na potovanje sam, ker se vsi ostali na isti polici navedeni sopotniki niso mogli udeležiti potovanja zaradi zgoraj navedenih vzrokov.


Zavarovanje je treba skleniti:

 • najkasneje 21 dni pred začetkom koriščenja storitve oziroma
 • v 48 urah od nakupa storitve, če je med nakupom in začetkom koriščenja storitve manj kot 21 dni.

Pri izbiri letnega zavarovanja bodite pozorni na izbiro pravega zavarovanja, saj ponujamo dve različici zavarovanja, in sicer za:

 • večkratna posamezna potovanja v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni in
 • posamezno potovanje v tujino, ki traja skupaj več kot 90 dni.

Če želite glede na vaš namen potovanja drugačno kombinacijo zavarovalnih kritij, kot so bila predhodno predstavljena, se obrnite na zavarovalnega zastopnika.