Operacija lahko, vsaj za kratek čas, obrne življenje na glavo. Z zavarovanjem Operacije vam nudimo asistenco za operacijo in denarno nadomestilo za več kot 700 različnih operacij.

Naj bo okrevanje bolj prijetno in z manj skrbmi.

 

 

Tudi za operacije v tujini

Zavarovanje zagotavlja nadomestilo za operacije, opravljene v Sloveniji, državah EU in Švici.

 

 

Denarno nadomestilo za operacije

Za operacije doma in v tujini 

Zagotovimo izplačilo za več kot 700 različnih operacij. Ne glede na to, ali jih opravite samoplačniško ali v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, v Sloveniji, državah EU ali Švici. 

 

Do 100 % izplačilo 

Zavarujete se lahko za letno zavarovalno vsoto 10.000 EUR, 20.000 EUR ali 30.000 EUR. Glede na vrsto operacije vam izplačamo od 1 % do 100 % izbrane zavarovalne vsote. Višino izplačila lahko preverite v Splošnih pogojih zavarovanja Operacije

 

Tudi, ko z operacijo nimate stroškov 

Denarno nadomestilo prejmete tudi, ko vam operacije ni treba plačati, saj ste jo opravili v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tako vam pokrijemo izpad dohodka, nadomestilo pa lahko porabite tudi za obisk zdravilišča ali hiter dostop do rehabilitacije.

 

 

Brezplačna asistenca   080 26 64 

Ni vam treba zgubljati časa z iskanjem izvajalcev, usklajevanjem terminov in vso dokumentacijo. Pokličite v  Zdravstveno točko in to uredimo mi. 

Za vas bomo poiskali informacije o izvajalcih, nudili pomoč pri izbiri ter po želji tudi uredili termin in vse, kar potrebujete za izvedbo operacije. Ne ukvarjajte se s formalnostmi, osredotočite se le na svoje zdravje.  

Organizacija operacij v Sloveniji je brezplačna, organizacija operacij v tujini pa se zaračuna po ceniku.

 

 

Pogosta vprašanja

Koliko časa traja zavarovanje?
Zavarovanje Operacije se sklene za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja.
 
Kdo se lahko zavaruje?
Zavarovanje Operacije lahko sklenete, če ste mlajši od 63 let ter imate stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zavaruje se lahko tudi otrok od rojstva dalje, vendar le, če sta skupaj s staršem zavarovana z isto zavarovalno pogodbo.
 
Zakaj moram izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju?
Zdravstveni vprašalnik je potrebno izpolniti, ker je to sestavni del ponudbe zavarovanja. Na podlagi vprašalnika o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica v zavarovalni pogodbi določi zavarovancu doplačilo zavarovalne premije oziroma izključitve svojih obveznosti, ki so povezane z zdravstvenim stanjem zavarovanca ob sklenitvi.
 
Ali moram za sklenitev zavarovanja Operacije imeti sklenjeno tudi Triglav Zdravje Dopolnilno?
Ne. Zavarovanje Operacije ni vezano na sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstven zavarovalnici, d.d. ali pri katerikoli drugi zavarovalnici.
 
V enem letu imam več operacij. Bo zavarovanje krilo vse?
Število operacij ni omejeno. V enem letu vam izplačamo nadomestilo, vam pripada, tudi za več različnih operacij, vendar skupno največ do višine letne zavarovalne vsote, ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja (10.000 EUR, 20.000 EUR ali 30.000 EUR).
 
Ali mi pripada izplačilo iz zavarovanja, če sem operacijo opravil/a v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja?
Da. V kolikor je operacija vključena na seznam operacij, ki jih krije zavarovanje, vam bomo znesek, ki vam iz zavarovanja pripada, izplačali. Ne glede na to, kje je bila operacija opravljena.
 
Ali zavarovalnica organizira tudi izvedbo operacije in krije nastale stroške?
Za določene operacije lahko (po vaši želji) prevzamemo tudi organizacijo izvedbe. Ko morate na operacijo, pokličite na Zdravstveno točko. Svetovalci bodo preverili, ali se operacija uvršča na seznam operacij, ki jih krije zavarovanje. V primeru, ko vam pripada izplačilo po operaciji, vam nudimo tudi pomoč pri organizaciji izvedbe operacije. Na voljo so vam izvajalci, s katerimi imamo vzpostavljene poslovne odnose in izvajajo operacijo. Vse informacije, kdo in kdaj vam je na voljo, dobite v Zdravstveni točki.
 
Bom moral/a organizacijo operacije prek Zdravstvene točke doplačati?
Asistence pri organizaciji operacije v Sloveniji, ki vam jo nudimo prek Zdravstvene točke, vam ni potrebno doplačati. Ta zajema pridobivanje ponudb izvajalcev in dogovarjanje termina za izvedbo operacije pri izbranem izvajalcu. Če želite operacijo opraviti v tujini (države EU ali Švica), boste morali asistenco pri organizaciji operacije v tujini doplačati po veljavnem ceniku.
 
Kaj se zgodi, če je cena operacije višja od nadomestila iz zavarovanja?
Ko se odločite za samoplačniško operacijo, lahko denarno nadomestilo, ki vam pripada, nakažemo za plačilo operacije. Vi podpišete soglasje, mi pa nato uredimo plačilo. Če znesek, ki vam pripada iz zavarovanja, ne pokrije celotne cene operacije, boste razliko sami doplačali neposredno pri izvajalcu operacije.
 
Kako in v kolikšnem času lahko uveljavljam izplačilo zavarovalnine po opravljeni operaciji?
Ko podpišete soglasje, da se denarno nadomestilo iz zavarovanja nameni za plačilo operacije izvajalcu, bomo v vašem imenu poravnali račun. Neporabljen del nadomestila, ki vam pripada, bomo nakazali na vaš bančni račun.
 
Katerih storitev/operacij zavarovanje ne krije?

Zavarovanje Operacije ne krije operacij, povezanih z zdravstvenimi stanji, ki so nastopila pred sklenitvijo zavarovanja. Izjema so tista zdravstvena stanja, ki so bila ob sklenitvi zavarovanja prijavljena in smo jih tudi sprejeli. 

Zavarovanje ne krije stroškov zdravstvenih storitev, ki so v zavarovalnih pogojih določene kot izključitve obveznosti zavarovalnice. Celoten seznam izključitev preverite v Splošnih pogojih zavarovanja operacij.