Poskrbite za svoja zlata leta

Z varčevanjem danes nadomestite izpad dohodka po upokojitvi.

Z dodatnim virom dohodka boste po upokojitvi lahko lažje uživali v stvareh, za katere prej niste imeli časa. Zato že danes s Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem poskrbite za lepši jutri.

To je edina oblika varčevanja, pri kateri lahko z vplačili vsako leto uveljavljate davčno olajšavo.

Nekateri že varčujete na ta način, drugi se boste za to še odločili.

Želite skleniti zavarovanje?

To je pravilna odločitev. Pravočasno boste poskrbeli za dodaten vir dohodka za čas po upokojitvi.

Individualno Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenete pri družbi TriglavKo.

Zavarovanje imate že sklenjeno

Vsi, ki imate že sklenjeno individualno PDPZ pri Zavarovalnici Triglav, ste vključeni v enega od pokojninskih načrtov z oznako PN-ZT-02, PN-ZT-04 ali PN-ZT-06.

O ZAVAROVANJU

Individualno PDPZ vključuje zbiranje denarnih sredstev na vašem osebnem računu z namenom, da se vam zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Podrobnejše vsebine o:

 • vašem zavarovanju;
 • možnostih dodatnih vplačil, spremembah naložbene politike, prenosu sredstev, izplačilih …;
 • predpostavkah za izračun pokojninskih rent;
 • naložbeni politiki življenjskega cikla;
 • davčnih olajšavah;
 • informativnih izračunih;
 • možnostih ob upokojitvi in drugo

so vam na voljo pri naših zastopnikih.

Osnovne značilnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Premije predstavljajo davčno olajšavo pri odmeri dohodnine, kar pomeni, da vam »država« povrne do 50-odstotkov zneska premije. Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si posameznik za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine.
 • Vključenost v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ni ovira, saj je lahko vsak član hkrati vključen v en individualni in en kolektivni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer je skupna mesečna premija za uveljavljanje davčne olajšave omejena na 5,844 % bruto plače oz. ne več kot 2.903,66 EUR letno (velja za leto 2022). Pomembno je opozoriti še na dejstvo, da ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec.

Prednosti sklenitve individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. poleg ugodnosti, ki jih zagotavlja varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (davčne spodbude, varnost, nizki stroški …):

 • Brezplačno nezgodno zavarovanje. Vsi naši redni plačniki premij so nezgodno zavarovani za primer smrti in izgubo splošne delovne sposobnosti.
 • Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav. Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so vključeni v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet, koristijo dodatne popuste pri sklepanju novih zavarovanj in obnovi zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Več informacij o bonitetnem programu Triglav komplet.
 • Stabilno lastništvo in finančna moč družbe. Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.
 • Reference. Zaupa nam veliko število članov iz velikih in malih družb z domačim in tujim kapitalom: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Pivovarne Laško, Skupina Slovenske železnice, Revoz Slovenija, Unior Zreče, Skupina Mahle Letrika, lskratel, Danfoss Trata, Skupina Kolektor, DARS, IBM, Skupina Nova Ljubljanska banka, Skupina Gorenje, Siemens Slovenija …
 • Visoka stopnja specializacije. Ukvarjamo se izključno z izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Velikost. Triglav, pokojninska družba, d.d. je največji specializirani izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Naložbena politike skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d. so prilagojene starosti posameznika. Z njimi omogočamo članom naših skladov doseganje višjih donosov in višje dodatne pokojnine.
 • Donos. V skladu z zajamčenim donosom, nudi Triglav, pokojninska družba, d.d. donos, ki je 25 % višji od zakonsko predpisanega zajamčenega donosa dodatnega pokojninskega zavarovanja.