Poskrbite za svoja zlata leta

Z varčevanjem danes nadomestite izpad dohodka po upokojitvi.

Z dodatnim virom dohodka boste po upokojitvi lahko lažje uživali v stvareh, za katere prej niste imeli časa. Zato že danes s Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem poskrbite za lepši jutri.

To je edina oblika varčevanja, pri kateri lahko z vplačili vsako leto uveljavljate davčno olajšavo.

Nekateri že varčujete na ta način, drugi se boste za to še odločili.

Želite skleniti zavarovanje?

To je pravilna odločitev. Pravočasno boste poskrbeli za dodaten vir dohodka za čas po upokojitvi.

Individualno Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenete pri družbi TriglavKo.

Zavarovanje imate že sklenjeno

Vsi, ki imate že sklenjeno individualno PDPZ pri Zavarovalnici Triglav, ste vključeni v enega od pokojninskih načrtov z oznako PN-ZT-02, PN-ZT-04 ali PN-ZT-06.

O ZAVAROVANJU

Individualno PDPZ vključuje zbiranje denarnih sredstev na vašem osebnem računu z namenom, da se vam zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Podrobnejše vsebine o:

  • vašem zavarovanju;
  • možnostih dodatnih vplačil, spremembah naložbene politike, prenosu sredstev, izplačilih …;
  • predpostavkah za izračun pokojninskih rent;
  • naložbeni politiki življenjskega cikla;
  • davčnih olajšavah;
  • informativnih izračunih;
  • možnostih ob upokojitvi in drugo

so vam na voljo pri naših zastopnikih.