Za brezskrbno kmetovanje

Poskrbite, da toča, pozeba, poplava, požar, vihar in druge nevšečnosti ne bodo ogrozile vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka.

Odločite se za zavarovanje, ki ga sofinancira tudi država. Zavarujete lahko vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja. Pridelke lahko zavarujete pred naslednjimi nevarnostmi:

  • toča, požar in strela (temeljno zavarovanje);
  • spomladanski mraz, vihar in poplava (dodatno zavarovanje).

Zavarujete lahko:

  • poljščine (žita, krmne rastline, industrijske rastline …),
  • sadovnjake (na prostem in pod zaščito),
  • vrtnine (na prostem in pod zaščito),
  • vinograde,
  • hmelj in
  • druge kulture.
 

Če je v tleh premalo vlage

Zavarovanje krije dogovorjeni del škode, ki nastane zaradi pomanjkanja vlage v tleh v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

Vlaga v tleh je eden od osnovnih pogojev za rast rastlin in s tem za doseganje pričakovanega pridelka. V primeru pomanjkanja vlage v tleh zaradi sušnih razmer lahko del izpada pričakovanega pridelka prenesete na zavarovalnico.

Osnova za določitev kategorije suše in posledično dajatve zavarovalnice je pomanjkanje količine vlage v tleh, ki se s pomočjo satelitskih meritev meri dnevno, tudi v primeru oblačnih dni, in izračunava za območje posamezne občine.

Stanje vlage v tleh na svojih poljih lahko dnevno spremljate na https://triglav-svn.opti-crop.com/map (podatke pripravlja podjetje VanderSat v sodelovanju s Swiss RE na podlagi satelitskih meritev, ki jih izvaja NASA).

V primeru ponovne setve

Zagotovite si povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve. Zavarovanje lahko sklenete v času od vznika rastline do vključno 15. decembra.

Zavarovanje krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času (poplave, zastajanje vode na njivah ali visoka podtalnica).

Zavarujete lahko ozimne posevke, kot so pšenica, ječmen, , tritikala, pira, oljna ogrščica in oljna repica ter ostale kulture po dogovoru, za katere jamčimo od vznika pa do konca meseca marca.