Za varnejši korak v tujini

Zavarovanje za turistična in poslovna potovanja oziroma za bivanje v tujini z namenom študija ali dela v tujini.

Potovanje, dopust ali izlet v tujino je največkrat povezan s
prijetnimi doživetji in spomini. Vendar pa vas vedno lahko preseneti
vrsta nepredvidljivih
dogodkov
, ki se jim ne morete izogniti. Sklenite dobro zavarovanje – sklenite zavarovanje potovanj v tujino. Poskrbeli bomo, da vas stroški odpravljanja posledic neljubih dogodkov finančno ne bodo preveč
bremenili
.

Preverite, katere nevarnosti krije zavarovanje za tujino in v kakšni
kombinaciji jih lahko sklenete. Glede na to za koliko časa potujete in s
kom potujete, izberite
paket z najboljšo garancijo za varno potovanje
.

Kadarkoli boste v tujini potrebovali pomoč, nas pokličite na +386 2 222 28 64. Na voljo smo vam 24 ur na dan.

Zavarovanje velja povsod po svetu, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Dodatna pojasnila, vezana na koronavirus

Zavarovanje potovanj v tujino krije naslednje stroške, ki so povezani s koronavirusom:

  • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco krije stroške nujnega zdravljenja v tujini in stroške prevoza zavarovanca v domovino, tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom;
  • zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini krije stroške obiska zavarovanca v tujini (bivanje in prevoz) tudi, če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa in je hospitaliziran.
 
RAZŠIRITEV KRITJA

Pri vseh zavarovanjih, sklenjenih za namen turističnih potovanj (obstoječa in nova zavarovanja), do preklica veljajo naslednje brezplačne razširitve kritja zavarovanja prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega:

  • kriti so stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki zavarovancu nastanejo zaradi odrejene karantene v tujini, ker je bil v tujini v stiku z nekom, ki je zbolel za koronavirusom, sam pa je zdrav;
  • v primeru sklenjenega družinskega zavarovanja so kriti stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom;
  • kriti so stroški podaljšanega bivanja do največ 14 dni;
  • višina kritja ostaja enaka za paket C (v višini do 2.500 EUR), kritje pa je dodano tudi v paket A (v višini do 500 EUR) in v paket B (v višini do 1.000 EUR). Pogoj za zavarovalno kritje je veljavno zavarovanje v času nastanka škodnega dogodka.
POTRDILO O ZAVAROVANJU V ANGLEŠKEM JEZIKU

Če za potovanje v tujino potrebujete dokazilo o kritju stroškov v zvezi s koronavirusom, vam v angleškem jeziku zagotavljamo:

  • zavarovalno polico in
  • potrdilo o vsebini zavarovalnega kritja v zvezi s koronavirusom.

Oba dokumenta prejmete ob sklenitvi zavarovanja.

Zavarovalni pogoji in klavzula za razširitev zavarovalnega

Ne prezrite

Pri izbiri letnega zavarovanja bodite pozorni na izbiro pravega zavarovanja, saj ponujamo dve različici zavarovanja, in sicer za:

  • večkratna posamezna potovanja v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni in
  • posamezno potovanje v tujino, ki traja skupaj več kot 90 dni.

Če želite glede na vaš namen potovanja drugačno kombinacijo zavarovalnih kritij, kot so bila predhodno predstavljena, se obrnite na zavarovalnega zastopnika.