Triglav komplet

Triglav komplet je lojalnostni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav.

V Triglav komplet vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate vi in vaši družinski člani sklenjena pri Zavarovalnici Triglav ter družbah Triglav Pokojnine in Triglav Zdravje. Vključite lahko tudi varčevalne načrte, odprte pri družbi Triglav Skladi.

 

Prednosti Triglav kompleta

Na višino skupnega popusta vplivajo obstoječa in nova zavarovanja vseh članov Triglav kompleta, aktivni varčevalni načrti članov Triglav kompleta, popust iz naslova zvestobe ter popust za digitalno poslovanje posameznega člana Triglav kompleta. Višina skupnega popusta se spreminja in se ugotavlja vsakič, ko kateri od članov sklepa zavarovanje. Sicer pa velja:

 • več zavarovanj in varčevalnih načrtov prinaša več skupnega popusta v kompletu;
 • upošteva se tudi digitalno poslovanje in zvestoba vseh članov Triglav kompleta;
 • popusta boste deležni vsi člani;
 • skupni Triglav komplet popust se prizna tako pri obnovi kot pri sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj;
 • vključite lahko svoja zavarovanja in zavarovanja družinskih članov ter ožjih sorodnikov;
 • komplet lahko oblikujete že z eno zavarovalno polico ali varčevalnim načrtom;
 • datum za ugotavljanje višine skupnega Triglav komplet popusta, ki bo priznan na zavarovalno premijo konkretnega zavarovanja, je datum izdelave računa za to zavarovanje.

Posebno prednost lojalnostnega programa predstavlja Triglav komplet bonus. Člani Triglav kompleta ste pri sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) deležni posebnega popusta do 50 % glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana Triglav kompleta. Popust se prizna na zavarovanja na isti zavarovalni polici, in sicer na zavarovanje:

 • avtomobilske odgovornosti (AO),
 • voznika (AO plus),
 • splošnega avtomobilskega kaska in
 • kasko karambol.

Triglav komplet bonus se prizna na zavarovanje osebnih avtomobilov, tovornih vozil do 3,5 t največje tehnično dovoljene mase, motornih bivalnih vozil (avtodomov) in motornih koles.