Poskrbite za tiste, ki jih imate najraje

S sklenitvijo zavarovanja v primeru vaše smrti zagotovite sredstva za pokritje pogrebnih stroškov ali drugih finančnih obveznosti in poskrbite, da breme ne pade na tiste, ki jih imate najraje.

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja je vseživljenjsko in zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Omogoča tudi priključitev dodatnih zavarovanj, s katerimi poskrbite za lastno varnost.

Namenjeno je osebam po 65. letu starosti. Sklene se na preprost način – brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

Kdo se lahko zavaruje?

Za lažjo in hitrejšo odločitev za sklenitev zavarovanja smo pripravili pakete, s katerimi boste:

 • Zavarovati je mogoče:

  • osebe od 65. do 80. leta starosti,
  • ne glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe.
  • Zavarovanje traja vse življenje. Po koncu koledarskega leta, v katerem dopolnite 90. leto starosti, vam premije ni več potrebno plačevati, kritje za primer smrti pa ostaja v višini dogovorjene zavarovalne vsote.

   

 • OSNOVNO ZAVAROVANJE

  • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
  • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

   

  DODATNA ZAVAROVANJA

  Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

  Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

  • smrt,
  • težje poškodbe (invalidnost),
  • težje poškodbe z izplačilom mesečne nezgodne rente,
  • zlom, izpah in opekline,
  • operacije po nezgodi,
  • oskrba po nezgodi,
  • nastanitev in zdravljenje v bolnišnici,
  • fizioterapevtsko zdravljenje.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti oziroma skladno z dopolnilnimi in splošnimi pogoji osnovnega življenjskega zavarovanja.

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI

V  primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti.

Zaradi enostavne sklenitve zavarovanja, ki ne zahteva informacij o zdravstvenem stanju, ima zavarovanje čakalni rok. Izplačila v obdobju čakalnega roka:

 • Prvi dve leti vrnemo premijo: če smrt nastopi v prvih dveh letih, ko še ni kritja z zavarovalno vsoto (čakalni rok), zavarovalnica upravičencu povrne celotno vplačano premijo za osnovno zavarovanje.
 • Takojšnje jamstvo ob nezgodni smrti: v primeru smrti zaradi nezgode prejme upravičenec izplačano celotno zavarovalno vsoto – ne glede na to, koliko časa je minilo od sklenitve zavarovanja (čakalnega roka ni).

Zavarovanje v primeru izplačila zaradi smrti zavarovane osebe preneha.

IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI

Na zahtevo zavarovalca zavarovalnica izplača odkupno vrednost zavarovanja, če sta od začetka zavarovanja potekli vsaj dve leti in je plačanih vsaj 24 premij. To možnost izberite le v izrednih primerih, saj z izplačilom odkupne vrednosti zavarovanje preneha.