Pomislite tudi nase

S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od dopolnjenega 18. do 55. leta starosti,
 • za takšno zavarovalno dobo, da se zavarovanje izteče najkasneje ob obletnici zavarovanja v koledarskem letu, v katerem zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 55 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Osnovno in dodatna zavarovanja

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.
 • Na višino premije vplivajo še: zavarovalna doba, starost zavarovane osebe, njene kadilske navade, zdravstveno stanje, vrsta dela, ki ga opravlja, in prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarja.
 • V premiji upoštevan 16,67 % popust na zavarovalno-tehnični rezultat.
 • 10 % popust iz naslova Triglav kompleta.
 • Popust na frekvenco plačevanja, če je ta različna od mesečne.


Zavarovanje za primer smrti
V primeru smrti zavarovane osebe se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti, ki znaša 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. V tem primeru zavarovanje preneha.

Popolna trajna nezmožnost za delo
Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode postane popolno trajno delovno nezmožna, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.

Omejitve in izključitve jamstva
Zavarovalnina se v skladu z zavarovalnimi pogoji za Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost ne izplača, če zavarovalni primer nastane kot posledica določenih dogodkov.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za delovno nezmožnost lahko priključite:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

Izplačilo v primeru smrti
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki znaša 10 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo v primeru popolne trajne nezmožnosti za delo
Če postane zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode popolno trajno delovno nezmožna, zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.


IZPLAČILA IZ PRIKLJUČENIH DODATNIH ZAVAROVANJ

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®


Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju.