Poskrbite za svoje najdražje

Zagotovite svojim najdražjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. Svojo finančno varnost si lahko zagotovite s sklenitvijo dodatnih zavarovanj.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično in pri tem določite poljubno višino zavarovalne vsote za primer smrti (izbirate lahko med zavarovalno vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje) ter izberete želena dodatna zavarovanja;

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let. Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, se lahko zavarujejo le po dopolnilnih pogojih.

Paketi zavarovanj

Za lažjo in hitrejšo odločitev za sklenitev zavarovanja smo pripravili pakete, s katerimi boste:

 • razbremenili družino finančnih obveznosti v primeru vaše smrti,
 • sebi zagotovili izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni in si tako lahko nadomestili morebitni izpad dohodka, plačali dodatno zdravljenje ali prilagodili življenjski prostor, če bo to potrebno.

Glavne značilnosti paketnega zavarovanja so:

 • trajanje zavarovanja 10 let,
 • enaka zavarovalna vsota ves čas trajanja zavarovanja,
 • mesečno plačilo premije.
 

MALI (Smrt 5.000 – Trajna invalidnost 25.000)

 • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
 • si želite zagotoviti nekaj sredstev za primer nezgode ali hude bolezni;
 • za zavarovanje ne bi radi namenili veliko finančnih sredstev;
 

VELIKI (Smrt 20.000 – Trajna invalidnost 50.000)

 • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
 • želite poskrbeti za svojo finančno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni;
 

VELIKI PLUS (Smrt 100.000 – Trajna invalidnost 100.000)

 • imate družino in otroke, ki so finančno odvisni od vas;
 • imate velike finančne obveznosti (npr. kredit), ki bi lahko bremenile družino v primeru vaše smrti;
 • želite z zavarovanjem nadomestiti morebitni izpad dohodka zaradi nezgode ali hude bolezni.