Poskrbite za svoje najdražje

Zagotovite svojim najdražjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. Svojo finančno varnost si lahko zagotovite s sklenitvijo dodatnih zavarovanj.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično in pri tem določite poljubno višino zavarovalne vsote za primer smrti (izbirate lahko med zavarovalno vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje) ter izberete želena dodatna zavarovanja;

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let. Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, se lahko zavarujejo le po dopolnilnih pogojih.

Osnovno in dodatna zavarovanja

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacije lahko povečate zavarovalno vsoto.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote .
 • Možnost oprostitve plačila premije.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost
 • Dodatno zavarovanje za hude bolezni
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.


Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Življenski slog in premija

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.

UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.

PREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Paketi zavarovanj

Za lažjo in hitrejšo odločitev za sklenitev zavarovanja smo pripravili pakete, s katerimi boste:

 • razbremenili družino finančnih obveznosti v primeru vaše smrti,
 • sebi zagotovili izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni in si tako lahko nadomestili morebitni izpad dohodka, plačali dodatno zdravljenje ali prilagodili življenjski prostor, če bo to potrebno.

Glavne značilnosti paketnega zavarovanja so:

 • trajanje zavarovanja 10 let,
 • enaka zavarovalna vsota ves čas trajanja zavarovanja,
 • mesečno plačilo premije.
 

MALI (Smrt 5.000 – Trajna invalidnost 25.000)

 • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
 • si želite zagotoviti nekaj sredstev za primer nezgode ali hude bolezni;
 • za zavarovanje ne bi radi namenili veliko finančnih sredstev;
 

VELIKI (Smrt 20.000 – Trajna invalidnost 50.000)

 • nimate družine in velikih finančnih obveznosti (npr. kredita);
 • želite poskrbeti za svojo finančno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni;
 

VELIKI PLUS (Smrt 100.000 – Trajna invalidnost 100.000)

 • imate družino in otroke, ki so finančno odvisni od vas;
 • imate velike finančne obveznosti (npr. kredit), ki bi lahko bremenile družino v primeru vaše smrti;
 • želite z zavarovanjem nadomestiti morebitni izpad dohodka zaradi nezgode ali hude bolezni.