Za skrbne gospodarje

Vzreja gospodarskih in drugih živali ni nikoli predvidljiva.

Kljub skrbni vzreji lahko živali zbolijo, se poškodujejo ali celo poginejo. Zato poskrbite za ustrezno zavarovanje, da vam nepredvideni stroški ne bodo v preveliko finančno breme. Zavarujete lahko kopitarje, govedo, prašiče, drobnico, jelene, muflone, perutnino, čebele, ribe in školjke ter razne eksotične živali.

Živali lahko zavarujte za nevarnost:

  • pogina,
  • zakola ali usmrtitve v sili in
  • zakola ali usmrtitve iz ekonomskih razlogov.


Z dodatnim zavarovanjem so krite tudi nevarnosti:

  • stroškov zdravljenja,
  • pogina plodu pred, ob in po porodu,
  • izgube plemenske sposobnosti živali in
  • izpada proizvodnje mleka.

Za varno rejo govedi

Zavarovalno kritje je primerno za vsako čredo in vsako rejo.

Zavarovalna premija je odvisna od namena reje govedi (mlečna proizvodnja ali pitanje), velikosti črede in izbire višine vrednosti živali za zavarovanje. Temeljno zavarovanje krije nevarnost pogina, usmrtitve ali zakola zaradi nezgode ali nezgode in bolezni (možna je izbira višine kritja).

Priporočamo tudi sklenitev dodatnih zavarovanj, in sicer za primer:

  • kritja stroškov zdravljenja (možna izbira višine kritja),
  • izgube plodu ali
  • izpada proizvodnje mleka.